Епизода 1 – Светот на Зоки Поки

Пилот епизодата ни го открива 8-годишниот Зоки Поки и неговиот свет. Ни го претставува неговото семејство, таткото и мајката, како и маалото и најдобрите маалски другари.